Operativa karcinomu prsu – rozšíření operačního spektra Centra jednodenní chirurgie

Od 7. března 2023 rozšiřujeme operační spektrum Centra jednodenní chirurgie, které se nachází na Poliklinice Vysočany o operaci prsu pro karcinom.
Začleněním tohoto druhu výkonu do existujícího portfolia Centra jednodenní chirurgie tak dojde k významnému zkvalitnění zdravotní péče poskytované naší skupinou. V tomto konceptu konkrétně v oblasti prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prsu, který je nejčastějším závažným onemocněním u žen.
Pro více informací o pracovišti navštivte www.jednodenni-chirurgie.cz

7.3.2023