Představujeme MUDr. Milana Štěpánka, MBA.

Původní profesí lékař (anesteziolog a internista). Svou kariéru začínal jako zaměstnanec nemocnice na oddělení ARO a interním oddělení. Následně pracoval ve své soukromé praxi jako internista. Po 6 letech se rozhodl pro návrat do oblasti zdravotnictví - ve farmacii. Nastoupil do jedné společnosti na pozici reprezentanta a v průběhu let se vypracoval až na pozici generálního ředitele společnosti. Aby dosáhl - podle svých slov - k uzavření kruhu, získával následně praktické zkušenosti na straně plátce zdravotní péče. Nastoupil tedy na pozici ředitele Odboru zdravotní péče pro Hl. město Praha a Středočeský kraj. Na základě nabytých zkušeností si uvědomil, že by rád svůj další profesní život spojil s významným poskytovatelem zdravotních služeb. Proto přivítal možnost stát se součástí naší Skupiny.

Pár otázek pro MUDR. Milana Štěpánka, MBA

 • 1) Jak podle Vás vypadá správná zdravotní péče v 21.století?
  „Obraz" zdravotní péče v 21. století je definován dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „ZDRAVÍ 21“, který představuje model komplexní péče o zdraví a jeho rozvoj a se kterým se ztotožňuji.
 • 2) Jakým směrem se v péči o zdraví v MEDICONu ubíráme
  Vzhledem ke skutečnosti, že Skupina Medicon disponuje širokým spektrem odborností (viz sekce „O nás“), ubíráme se, i v kontextu shora uvedeného programu „ZDRAVÍ 21", cestou komplexního poskytovaní zdravotních služeb.
 • 3) Kde vidíte své priority na této pozici?
  Díky komplexnímu přístupu ke každému pacientovi se jedná o sdílení jejich zdravotních údajů mezi lékaři napříč jednotlivými odbornostmi, aby měli možnost díky vyšší informovanosti poskytnout pacientům kvalitnější zdravotní péči založenou na relevantních datech.
 • 4) Co je největší výzvou?
  Zajištění komplexní a efektivní ambulantní léčby pacientů, aby do nemocnic byli odesíláni pouze ti, jejichž obtíže vyžadují ambulantně neproveditelné diagnostické a terapeutické postupy.
 • 5) Vaše lékařská specializace je anesteziolog a internista. Nechybí vám to?
  Protože se mé další profesní působení vždy týkalo oblasti zdravotnictví, nechybí.
 • 6) Co Vaše koníčky?
  Sport, literatura, motorka.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh