3 otázky pro Václavu Kopalovou DiS., vedoucí sestru domácí péče

Domácí zdravotní péče a její služby jsou založeny na péči o vaše nejbližší v prostředí domova. Vedoucí sestrou domácí péče provozované naší skupinou je Václava Kopalová, DiS, která se tomuto oboru věnuje již od roku 2008. Na její práci ji nejvíc baví, že si téměř vždy utvoří s pacienty pouto a že péče o ně nezahrnuje pouze léčbu fyzickou, ale také psychickou. Položili jsme jí 3 otázky.

Komu poskytujete domácí zdravotní péči, kdo jsou vaši nejčastější klienti?
Klientům všech věkových kategorií, kteří již nepotřebují např. pobyt v nemocnici, ale stále se neobejdou bez zdravotní péče. Jsou to lidé např. po operacích, centrální mozkové příhodě nebo po zlomenině. Častými klienty jsou i staří lidé, kteří žijí sami a mají takové zdravotní potíže, se kterými potřebují pomoci.

Jaké konkrétní služby nabízíte?
Poskytujeme veškerou zdravotní péči. Od podávání léků přes odběry, měření TK, převazy defektů, péči o permanentní močové katetry, podávání infuzí a umělé výživy nebo rehabilitaci. Výjimkou samozřejmě není ani pohovor s pacienty. Většina našich klientů žije osamocena a jsou vděčni za každou možnost si popovídat. Ty, kteří žijí s rodinou edukujeme o péči, která je potřeba v době naší nepřítomnosti. Blízcí jim ji pak mohou poskytovat téměř sami.

Doporučují vám klienty nemocnice nebo praktičtí lékaři? Jak se vám s nimi spolupracuje?
Klienty nám doporučují sociální pracovnice v nemocnicích, ale i praktičtí lékaři. Poukazy na domácí péči z nemocnice platí vždy na 14 dnů a pak již záleží na praktickém lékaři, zda domácí péči dále podpoří. Sestřičky vždy komunikují s pacientem, rodinou, praktickým lékařem a navrhují další postup. Jsou s klienty v denním kontaktu a znají jejich zdravotní stav, proto jsou pro praktické lékaře dobrým zdrojem informací. Lékaři nám ovšem doporučují pacienty i ze své ambulance. Nejčastěji se jedná o pacienty, kteří potřebují odběry, kontroly zdravotního stavu nebo převazy. S velkou částí lékařů se spolupracuje výborně. Bohužel najdou se ale i tací, kteří domácí péči předepisovat nechtějí a to je velká škoda.

Více o domácí zdravotní péči najdete na našich stránkách www.nasledna-pece.cz/domaci-pece