address

Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Zelená budova (vchod 4.) 4. patro

ICO and DIC

Metro C | stanice Budějovická

Provozní doba Onkocentra

Pondělí
Pondělí

7:00 - 16:00

Úterý
Úterý

7:00 - 16:00

Středa
Středa

7:00 - 16:00

Čtvrtek
Čtvrtek

7:00 - 16:00

Pátek
Pátek

7:00 - 13:15

*Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.
info

Odběrové místo Aeskulab Roškotova v budově Polikliniky Zelený pruh je otevřené 7-11 hod. Odběrové místo Aeskulab Antala Staška v budově Polikliniky Budějovická je otevřené 7-14 hod.

Onkocentrum

Onkocentrum je pracoviště zaměřené především na léčbu karcinomu prsu. Je úzce propojené s Mammacentry skupiny Medicon. Léčba karcinomu prsu je poskytována v celém spektru, specializované (tzv. centrové) metody zajišťují lékaři Onkocentra v přímé součinnosti s KOC TN Krč. Specifickou službou je systém PAXMAN, který výrazně snižuje riziko ztráty vlasů při chemoterapii - více info o PAXMAN.

Mamologická poradna se stará o ženy s benigními (nezhoubnými) nálezy v prsu, ženy ve vysokém riziku včetně nosiček genetických mutací a ženy s akutními problémy.

Součástí Onkocentra je lymfoterapeutické pracoviště. Poskytuje fyzioterapii pacientům s lymfedémem po onkologické léčbě, přednostně našim pacientkám.

Chemoterapie bez vypadavání vlasů - PAXMAN

Ztráta vlasů způsobená cytostatiky podávanými během chemoterapie má pro mnoho pacientů s karcinomem negativní vliv na kvalitu života. Ztráta vlasů je další zátěží hlavně na psychiku, kdy člověk opravdu vidí změny, které mu léčba způsobuje. V našem Onkocentru mohou naše pacientky využít doplňkovou metodu chlazení vlasové pokožky systémem PAXMAN, který umí snížit riziko vzniku alopecie (ztráty vlasů).

MUDr. Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka

Velký důraz klademe na zajištění komfortní péče o pacientky ve všech fázích léčby i poléčebného sledování. Naše pacientky oceňují příjemné prostředí, kvalifikovaný personál a komplexní přístup.

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh