Se systémem PAXMAN minimalizujeme množství vypadaných vlasů

Ztráta vlasů je jedním z nejčastějších vedlejších účinků chemoterapie. U 100 % pacientů s rakovinou prsu léčených standardní chemoterapií dochází ke ztrátě vlasů.
Cytostatika podávaná během chemoterapie nelikvidují pouze rakovinové buňky, mají vliv na buňky celého organismu. Především rychle rostoucí buňky, jako jsou např. buňky vlasových folikulů, jsou ovlivněné účinkem cytostatik. Tento účinek způsobuje inhibici (zástavu) růstu buněk, která vede ke ztrátě vlasů.
Jednou z možností prevence ztráty vlasů způsobené chemoterapií je ochlazení kůže hlavy během podávání cytostatických látek. Předpokládaný efekt metody vychází z několika mechanizmů:
 • Ochlazování způsobuje stažení (kontrakci) krevních cév kůže hlavy, tím se snižuje množství léčebné látky (cytostatika), která se dostane k vlasovým kořínkům.
 • Snížení teploty kůže hlavy způsobuje menší resorpci léků v oblasti vlasové pokožky. Tím je snižována koncentrace cytostatik v buňkách vlasových folikulů.
  Tyto mechanizmy společně snižují účinek cytostatik na vlasové folikuly, což následně omezuje ztrátu vlasů.

Systém PAXMAN

Systém byl vyvinut, aby pacientům poskytoval účinnou a dobře tolerovanou možnost ochlazování kůže hlavy.
Proces využívající systém probíhá během podávání léků na léčbu rakoviny. Teplota se měří na kůži hlavy a ochlazování se postupně nastavuje. Pacient má na hlavě nasazenou silikonovou čepici, do které proudí chladící médium z jednotky systému.
Ochlazování kůže hlavy začíná před podáváním cytostatik a končí určitou dobu po podání cytostatik (viz.obrázek). To je důležité z hlediska dosažení dobrých výsledků zákroku. Veškerý průběh chlazení je vždy pečlivě kontrolován odborně zaškoleným personálem – sestrami, případně lékařem.
Chlazení hlavy se zahajuje 30 minut před samotným zahájením chemoterapie, a trvá ještě 90 – 180 minut po jejím skončení. Čas je závislý na typu použitých cytostatik. Největší množství vlasů vypadává během prvních 3 cyklů chemoterapie, poté se většinou vypadávání výrazně zmírní. Může Vám opravdu vypadat až 50 % vlasů, a přesto nebudete potřebovat paruku!
Průběh terapie:
 • Ochlazování před terapií: Třicet minut před podáním chemoterapie
 • Ochlazování během podávání chemoterapie
 • Ochlazování po terapii: V závislosti na lécích a jejich koncentracích je doporučená doba ochlazování po podání chemoterapie 20 až 90 minut.
Systém PAXMAN monitoruje teplotu po celou dobu aplikace. V průběhu chlazení může dojít ke krátkodobým výkyvům měřených teplot v důsledku běžných fyziologických procesů, neovlivňuje to však výsledek metody.

Informace o kompatibilitě

Ochlazování kůže hlavy využitím systému je obecně dobře tolerováno. Ochlazování kůže hlavy nedokáže úplně zabránit ztrátě vlasů z důvodu chemoterapie. Hlavně po prvním a druhém cyklu může u pacienta dojít k jisté ztrátě vlasů. To přímo neznamená selhání konceptu ochlazování kůže hlavy. Obecně se během pokračování ochlazování kůže hlavy ztráta vlasů snižuje s dalšími cykly chemoterapie a u některých pacientů dokonce dochází k opětovnému růstu vlasů. V případě pochybností o výsledku se doporučuje provedení metody v průběhu dalších dvou nebo tří cyklů chemoterapie před rozhodnutím o případném ukončení metody. Ochlazování kůže hlavy se může přerušit nebo přestat používat kdykoliv, pokud si to pacient přeje. Tím však efekt metody končí a při další chemoterapii dojde ke ztrátě vlasů.

Možné vedlejší účinky ochlazování kůže hlavy

Bolest hlavy anebo pocit tlaku v hlavě. K tomuto pocitu může dojít během fáze ochlazování před terapií a pocit obvykle odezní do doby dosažení konečné teploty ochlazování. Pokud bolest přetrvává, mohou se užít běžné léky proti bolesti, například ibuprofen anebo paracetamol. Vždy je potřeba poradit se s ošetřujícím onkologem.
Možné vedlejší účinky:
 • Pocit chladu během ochlazování kůže hlavy
 • Pocit píchání nebo bolest kůže hlavy
 • Pocit těžké hlavy
 • Závrať
 • Bolest krku
 • Klaustrofobie
Všechny tyto vedlejší účinky jsou přechodné. Bylo jednoznačně prokázáno, že systém chlazení nezvyšuje riziko metastáz do kůže hlavy. Přetrvávající bolest hlavy během podávání chemoterapie anebo bolest hlavy, která se vyskytne po ochlazování kůže hlavy, může být způsobena chemoterapií samotnou, protože jde o vedlejší účinek některých cytostatik, např. cyklofosfamid a epirubicin.

Před ochlazováním kůže hlavy

Není vhodné používat sprej, lak na vlasy ani vlasový gel. Pacienti by si v den terapie měli s sebou přinést následující věci:
 • Teplejší oblečení (např. ponožky),
 • Přikrývku hlavy, např. šátek, čepici apod., protože po ochlazování kůže hlavy bude hlava mokrá.
 • Dva ručníky
 • Hřeben nebo kartáč na vlasy
 • „Běžné“ léky proti bolesti (např. ibuprofen anebo paracetamol)
 • Termosku s teplým nápojem
 • Látkovou čelenku
 • Tenkou deku

Po ochlazování kůže hlavy

Chemoterapie způsobuje křehkost vlasů. Proto se doporučuje maximálně se vyhýbat tření vlasů, např. příliš pevným stahováním a jakýmkoliv namáháním vlasových kořínků (např. jejich kroucením nebo děláním copu).
Pacienti by neměli používat fén 24 hodin po ochlazování kůže hlavy. Vlasy mají schnout přirozeně, na vzduchu. Používání šamponu s nízkou hodnotou pH a občasná hydratační vlasová maska by měly předejít vysušování kůže hlavy a vlasů. V případě dlouhých nebo kudrnatých vlasů: Myjte si vlasy opatrně. Doporučuje se nanášení šamponu na kůži hlavy a pak po délce vlasů bez jejich kroucení a tření, čímž se vyhnete jejich zapletení.
Trvalá ondulace a barvení vlasů způsobuje ještě větší křehkost, takže výsledek zákroku se může lišit od běžné situace. Po dobu léčby nedoporučujeme provádět barvení vlasů klasickými barvami. Lze použít barvy jen na přírodní bázi (např.: hena).

V případě ztráty vlasů

I když došlo ke značné ztrátě vlasů, celoplošně nebo bodově, ochlazování kůže hlavy může být i nadále užitečné pro ochranu opětovného růstu vlasů během opakujících se cyklů chemoterapie. U mnoha pacientů, u kterých došlo ze začátku ke ztrátě vlasů, došlo při ochlazování kůže hlavy již k opětovnému růstu vlasů, které během probíhající chemoterapie nevypadávají.

Cena jednoho chlazení při chemoterapii

V současné době není systém chlazení hrazen žádnou zdravotní pojišťovnou. Níže uvedená částka se hradí při každé aplikaci chemoterapie. Je možno platit kartou, případně v hotovosti - v tom případě, prosíme, o přesnou částku.

Cena:
 • Aplikace po 3 týdnech 1 750 Kč
 • Týdenní aplikace chemoterapie 1 000 Kč
 • 1.-8. den cyklu chemoterapie 1 100 Kč
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na náš zdravotnický personál, velmi rádi Vám vše vysvětlíme.

Chcete zjistit více o systému PAXMAN? Ozvěte se nám

Více informací o systému paxman a vhodnosti v léčbě vám rádi sdělíme na tomto kontaktu:
tel.: +420 222 501 401

e-mailem objednani@onko-centrum.cz
Systém PAXMAN používáme v Onkocentru, které najdete na Poliklinice Budějovická.

Zpět na titulní stránku Onkocentra

Z našich lékáren

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh

sample title

A dui magna ullamcorper dignissim scelerisque sociosqu a elementum consectetur convallis etiam a a nec condimentum ridiculus dui ullamcorper aptent magna eleifend.Mi commodo tincidunt fermentum integer class ut posuere in dolor molestie parturient ullamcorper erat a nibh habitasse vestibulum ut nunc lectus.