Ambulantní péče a její výzvy – Konference o propojení ambulantní péče v ČR, dnešních výzvách a budoucnosti

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na konferenci Ambulantní péče a její výzvy, která se uskuteční 22. 9. 2023 v Praze, a to konkrétně v prostorech firmy EY ve Florentinu. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Odborným garantem je MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka mamografických center skupiny MEDICON.

Během konference budou představena témata jako např. provázanost péče o pacienta v rámci ambulantní péče (konkrétně v oblasti onkologické péče o ženy) nebo aktuální výzvy v péči o pacienta (problematika náhradního mateřství a transgender pacientů). Dále se zaměříme na roli ambulantní péče v budoucnosti, to v případech jako jsou využití umělé inteligence při diagnostickém procesu, sdílení pacientských dat či telemedicína.

Konference je pořádaná za podpory skupiny MEDICON PRONATAL, Bajir s.r.o., spolku Mladí lékaři a organizace Loono. Dalšími partnery jsou společnost Merck, Organon, EY a vinný bar Le Terroir.

Během konference se potkáte s:

  • MUDr. Reginou Šírovou, vedoucí lékařkou mamografických center skupiny MEDICON
  • MUDr. Nicole Mardešićovou, MHA, vedoucí lékařkou center asistované reprodukce PRONATAL
  • MUDr. Renatou Koževnikovovou, vedoucí lékařkou Onkocentra skupiny MEDICON
  • Doc. PhDr. Dr. phil. Laurou Janáčkovou, CSc., která působí v Sexuologickém ústavu 1. LF UK, VFN a Institutu partnerských vztahů
  • MUDr. Mgr. Jolanou Kopsa Těšinovou, Ph.D., působící na 1. LF UK
  • MUDr. Hanou Jiřičkovou, vedoucí lékařkou oddělení radiologie na Poliklinice Budějovická
  • JUDr. Anetou Stierankovou z advokátní kanceláře LAWMED
  • MUDr. Martinem Kočím, předsedou spolku Mladí lékaři
  • MUDr. Jiřím Fenclem, vedoucím lékařem jednodenní chirurgie na Poliklinice Vysočany a dalšími zajímavými hosty

Čas konání: 22. 9. 2023 (začátek v 10:00, konec cca 18:45)

Místo konání: prostory EY v budově Florentina (Na Florenci 2116/15)

Registrace: https://event.pronatal.cz Svou účast, prosíme, potvrďte do 17.9.2023.

Vaše účast na této konferenci je ZDARMA.

V průběhu celé konference bude podáváno občerstvení včetně oběda. Večeře a následný networking se uskuteční ve vinném baru Le Terroir (Kozí 916/5, 110 00 Staré Město)

Program konference:

info

PROGRAM KONFERENCE >>

ke stažení zde