Pokud trpíte respiračními potížemi či pociťujete na sobě příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte svého lékaře přednostně telefonicky. Děkujeme.

Skupina Medicon uspořádala již druhý celorepublikový mamární workshop

I v letošním roce uspořádala skupina Medicon a.s. celorepublikový Mamární workshop, který byl plný zajímavých témat s novými přístupy k nádorovým onemocnění prsu.
17.10. 2019 se uskutečnil v Akademii věd v Praze již druhý ročník Mamárního workshopu, kterého se účastnili lékaři mamodiagostici, gynekologové a radiologičtí asistenti. Workshop byl pořádaný pod záštitou České radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně.
Na účastníky čekal bohatý program plný zajímavých témat a kazuistik a nových postupů jako například nová metoda značení maligních lézí v prsu, zvaná Magseed, která je šetrná k pacientce a nezanechává v tkáni žádné stopy.
Nová metoda označování není zatím mezi lékaři příliš známá. Zásadním posunem je fakt, že díky dobrým zkušenostem v Mammacentrech začaly tuto metodu nově proplácet i zdravotní pojišťovny.
První pracoviště, která tuto metodu v České republice provádí jsou Mammacentrum Budějovická a Mammacentrum Zahradní Město ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě, Podolí.
V rámci workshopu měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si čtení snímku na nejnovějších přístrojích. Celý tým Mammacenter vám přeje krásný den