MUDr. Jana Zárubová je místopředsedkyní spolku EpiStop, který pomáhá pacientům s epilepsií

V pondělí 13. února 2023 se některé budovy v České republice, při příležitosti Mezinárodního dne epilepsie, rozsvítí do fialova na znamení podpory s těmi, kteří trpí nejčastějším neurologickým onemocněním – výše uvedenou epilepsií. Cílem této akce je zlepšit povědomí o uvedené nemoci ve více než 120 zemích světa a upozornit na problémy, kterým lidé s touto diagnózou, jejich rodiny a pečovatelé čelí. V České republice akci pořádá spolek EpiStop, jehož místopředsedkyní je naše lékařka z oddělení neurologie na Poliklinice Budějovická MUDr. Jana Zárubová, která se, společně s ostatními lékaři, aktivně účastní osvětové kampaně.

Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění, jehož některou z forem trpí u nás cca 80 000 lidí, čtvrtina z nich jsou děti. Jsou pro něj typické spontánní záchvaty, kdy mozek či pouze jeho část přestává fungovat. Záchvaty mohou mít lehčí a těžší formu. Právě na citlivé řešení epileptických záchvatů u dětí v prostředí školy za pomoci vzdělávání se dnes zaměřují lékaři spolku EpiStop. Strach z ohrožení zdraví a neznalosti první pomoci bývá příčinou nesprávné reakce okolí, což může vést ke stigmatizaci dítěte nebo obavám učitelů. Spolek EpiStop se ale snaží tyto obavy rozptýlit a vysvětlit všem zúčastněním, že epilepsie nemusí být drama. Vzájemně vytvářejí platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají k lidem s epilepsií vztah. Více najdete na stránkách www.epistop.cz

9.2.2023