MUDr. Karolína Hovorková o prevenci karcinomu prsu

Podle statistických údajů je rakovina prsu nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno 7000-8000 nových případů. Toto číslo tvoří 18 % ze všech zhoubných nádorů u žen. Rakovinou prsu však mohou onemocnět i muži. Ti tvoří asi 1 % z celkového množství případů rakoviny prsu.

Každá žena může sama přispět svým přístupem ke snížení rizika vzniku nádoru prsu, či případně k zachycení nádoru v časném stádiu, kdy je nejvyšší pravděpodobnost úplného vyléčení.

Nejvýznamnější v prevenci je v současnosti mamografický screening, dále pak samovyšetření prsů a v neposlední řadě dodržování zásad zdravé životosprávy.

Mamografický screenning
Již v roce 2002 byl v České republice oficiálně zahájen bezplatný program mamografického screeningu, v rámci kterého má každá žena od 45 let věku jednou za 2 roky nárok na mamografické vyšetření prsů.

Cílem tohoto programu je zachycení onemocnění u rizikových skupin v co nejčasnějším stádiu, s největší nadějí na úspěšné vyléčení. V roce 2016 bylo pokryto screeningem cca 60 % populace žen ve věku od 45 let, přičemž úspěšnost programu každoročně roste. Díky tomu v posledních letech sledujeme velmi pozitivní trend záchytu časnějších stádií onemocnění, a i díky pravidelným vyšetřením (a díky tomu i včasné léčbě) umírá na toto zhoubné onemocnění o 30 % méně žen než v minulosti!

Mamografický screening je rentgenové vyšetření prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor prsu i u žen, které nemají dosud žádné problémy. Vyšetření v tomto rozsahu hradí zdravotní pojišťovny a provádějí je akreditovaná screeningová pracoviště. Jedněmi z největších takových akreditovaných pracovišť v České republice jsou právě Mammacentra skupiny MEDICON.

K mamografickému vyšetření je potřeba pouze žádanka, kterou vystaví praktický lékař či gynekolog.

O vyšetření mamografem se často šíří mýty, které brání některým ženám jej podstoupit. Tohoto vyšetření však není třeba se v žádném případě bát. Žena při něm dostane zcela minimální dávku rentgenového záření, která odpovídá množství záření, které dostane každý z nás z přírodních zdrojů za cca 10 dnů! Nutno říci, že vyšetření na mamografu u žen nad 40 let nenahradí ani samovyšetření prsů a ani ultrazvukové vyšetření. To je vhodné spíš u mladších žen s aktivní mléčnou žlázou, která je lépe zobrazitelná na ultrazvuku. Ultrazvukové vyšetření pak u žen nad 40 let může být vhodným doplňujícím prostředkem k mamografu, nelze ho jím však nahradit.

Samovyšetření prsů
Samovyšetření prsů má nezastupitelnou roli v prevenci rakoviny prsu. Každá žena by jej měla již od mládí pravidelně provádět. Tím, že zná svoje tělo, může leckdy odhalit změny v prsech včas, v době, kdy je lze včas diagnostikovat a účinně léčit. Vyšetření prsů není nic náročného a zvládne ho opravdu každá žena. Obtížnější je však vydržet, a provádět jej pravidelně. Nejvhodnější je kombinovat pravidelné samovyšetření prsů s vyšetřením na mamografu ve dvouletém intervalu. Tím se žena stává aktivním účastníkem péče o své zdraví. Vedle přínosu v péči o prsy může mít ještě dobrý pocit z toho, že udělá maximum pro své zdraví.

Souhrn základních principů samovyšetření:

  • Nejvhodnější dobou pro samovyšetření je 5.-8. den menstruačního cyklu. U žen, které nemenstruují, pak vždy jedno datum v měsíci, které si dobře zapamatují.
  • Provádí se v klidu, před zrcadlem, ve stoje a poté vleže na zádech.
  • Návod na samovyšetření prsu je přehledně na stránkách: https://mammacentrum.cz/samovysetreni-prsu/
  • Při jakémkoliv podezření či změně – vtažení, svraštění či vyboulení kůže, zatvrdnutí, bulka, vtažení či krvavém výtoku z bradavky - co nejdříve navštivte svého gynekologa, který vás vyšetří a případně odešle na další dovyšetření.

Zásady zdravé životosprávy
Každá žena může pro prevenci rakoviny (nejen) prsu udělat i to, že se bude snažit dodržovat zásady vhodné životosprávy. Udává se, že správným životním stylem by bylo možné zabránit vzniku až 35 % zhoubných nádorů včetně rakoviny prsu. Rizikovými faktory jsou především obezita, vysoká konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a nedostatek odpočinku spojený s poruchami spánku.

V poslední době se bohužel ukazuje, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik nádorů je především chronický stres. Nejčastější příčinou chronického stresu není však pouze vysoké pracovní nasazení, ale hlavně důsledky, které s sebou nese současná „hektická“ doba – trvalá nespokojenost s vlastním životem, obava z ekonomických obtíží, obava ze ztráty zaměstnání, nespokojenost v partnerských vztazích. Tento trvalý podvědomý stres způsobuje v kombinaci s dalšími faktory oslabení imunitního systému, který pak selže v rozpoznání počínajícího nádorového onemocnění a není schopný zabránit jeho rozvoji. O to důležitější je pak kompenzovat tento stres dostatečnou fyzickou aktivitou, dostatečným odpočinkem a pozitivními zážitky. A to je v rukou každého z nás – právě v této oblasti můžeme sami pro sebe udělat v prevenci rakoviny prsu nejvíce.

Vyvažme své pracovní nasazení dostatkem pohybu v nyní krásné podzimní přírodě, užívejme si v kuchyni plody letošního úrodného roku, užívejme si lokální produkty, které jsou pro náš organizmus nejpřirozenější. A v neposlední řadě najděme si čas na sebe a travme co nejvíce času aktivitami s našimi nejbližšími – to vše můžeme my sami udělat pro prevenci vzniku rakoviny prsu.