Změna telefonních čísel Poliklinika Vysočany

Rádi bychom vás informovali o změně telefonních čísel našich lékařů na poliklinice Vysočany. Původní předčíslí 266 006 je změněno na 222 504, koncové trojčíslí zůstává zachováno.

Nové číslo naší centrální telefonní linky Poliklinky Vysočany je: 237 777 300.

Děkujeme za pochopení.