MUDr. Jan Mácha

address

Poliklinika Holešovice

Plynární 1617/10
phone number
expertise
Odbornost: Vnitřní lékařství - interna, Kardiologie

KONTAKTNÍ EMAIL: HOLESOVICE@MEDICONAS.CZ

V TÉTO ORDINACI NEPŘIJÍMÁME DO PÉČE NOVÉ PACIENTY, NEBOŤ BY TÍM BYLO PŘEKROČENO ÚNOSNÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU.

(OPATŘENÍ BYLO ZAVEDENO V SOULADU S UST. § 48 ODST. 1 PÍSM. A) ZÁK. Č. 372/2011 SB., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH.)

Ordinační hodiny - poliklinika Holešovice

pondělí
pondělí

07:00 - 11:30

12:00 - 15:00

15:00 - 17:00

objednané kontroly

-

úterý
úterý

07:00 - 11:30

12:00 - 15:00

15:00 - 17:00

objednané kontroly

-

středa
středa

07:00 - 11:30

12:00 - 15:00

15:00 - 17:00

objednané kontroly

-

čtvrtek
čtvrtek

-

-

-

-

pátek
pátek

07:00 - 11:30

12:00 - 15:00

15:00 - 17:00

objednané kontroly

-

EKG vyšetření bez objednání. Komplexní a cílená vyšetření, ultrazvuková vyšetření, EKG holtery a tlakové holtery po předchozím objednání.

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh

NAŠE DALŠÍ PRACOVIŠTĚ