Audiologie a foniatrie

Na pracovišti audiologie a foniatrie provádíme vyšetření (diagnostiku) poruch řeči a sluchu u dětí a dospělých. U dětí jde hlavně o screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let. V případě potíží se sluchem zajistíme vhodná sluchadla. Pro osoby pracující v hlučném prostředí dokážeme vyrobit ucpávky uší na míru. Pokud potřebujete audiometrické vyšetření, přejděte na tuto stránku.

Naši lékaři

Medicon Doctor Icon

MUDr. Petra Černá

Audiologie a foniatrie

Audiologie a foniatrie

Budějovická
Medicon Doctor Icon

Šárka Šimpachová

Audiologie a foniatrie

Audiologie a foniatrie

Budějovická

Poskytovaná péče

  • Diagnostika poruch řeči u dětí, poradenství o následné péči logopedické a případně související péči pedagogicko-psychologické, neurologické aj.
  • Diagnostika poruch řeči u dospělých
  • Komplexní vyšetření poruch sluchu u dospělých i dětí se speciálním přístupem k dětským pacientům
  • Korekce sluchových vad sluchadly u dospělých i dětí
  • Výběr vhodného sluchadla ze široké nabídky (nabízíme sluchadla od firem Widex, Interton, Siemens a Phonak), jeho optimální nastavení a poradenství
  • Zhotovování ochranných individuálních ušních tvarovek proti hluku nebo vodě (pro hudebníky, osoby pracující v riziku hluku, pro děti po tympanostomii)
  • Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců (vyšetření otoakustických emisí) a screening stavu sluchu u 5 letých dětí

Přístrojové vybavení a metody vyšetření

  • Tympanometrie
  • Audiometrie – tónová i slovní
  • Přístroj na změření otoakustických emisí

Přejít na audiometrii

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh