address

Poliklinika Budějovická

Žlutá budova, vchod č. 6, suterén

Metro C stanice Budějovická

Provozní hodiny CT

Pondělí
Pondělí

07:00 - 17:00

Úterý
Úterý

07:00 - 17:00

Středa
Středa

07:00 - 17:00

Čtvrtek
Čtvrtek

07:00 - 17:00

Pátek
Pátek

07:00 - 17:00

Objednejte se

Křestní jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
Email

CT (počítačová tomografie)

CT (počítačová tomografie) je zobrazovací metodou, která za použití rentgenového prozáření umožňuje zobrazit vnitřní orgány a tkáně s vysokou rozlišovací schopností ve 3D zobrazení. Vzniká tak vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech.

Poskytovaná péče

Na našem pracovišti CT poskytujeme tyto typy vyšetření:

  • zobrazení mozku, páteře, krku, hrudních, břišních a pánevních orgánů
  • CT angiografie
  • CT enterografie
  • periradikulární terapie (PRT) - k čemu je a jak pomáhá: Podstatou této metody je cílené podání léčebné směsi obsahující směs lokálního anestetika a dlouhodobě působícího steroidu (proti zánětu a otoku) a malého množství kontrastní látky k nervovému kořenu, který působí klinické obtíže, popřípadě výkon na meziobratlovém skloubení, které působí obtíže. Efektem by mělo být zmenšení či vymizení obtíží. Efekt většinou není trvalý, ale může být dlouhodobý.

Moderní vybavení, které snese srovnání s nejlepšími českými i zahraničními pracovišti.

MUDr. Hana Jiřičková, vedoucí lékařka RDG a zobrazovacích metod Budějovická

Naše oddělení poskytuje širokou škálu diagnostických vyšetření s použitím nejmodernějších zobrazovacích metod. Kromě standardních metod i CT a MR vyšetření. Pracoviště se řadí mezi nejlépe vybavená zařízení tohoto druhu v Praze.

jak probíhá vyšetření

Popis metody

CT vyšetření neboli vyšetření počítačovou, resp. výpočetní tomografií je moderní zobrazovací metoda, která využívá rentgenového záření. Prozářením vyšetřované části těla vzniká zobrazení těla po vrstvách, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech.

Vyšetření CT umožňuje zkvalitnit a zrychlit diagnostiku u celé škály potenciálních problémů. Našim klientům přináší možnost CT vyšetření zvýšení kvality diagnostického nálezu, komfort a snížení radiační zátěže a v neposlední řadě také zkrácení vyšetřovací doby.

Instalace jednoho z nejmodernějších CT přístrojů vedla ke zkrácení doby samotného vyšetření na několik vteřin, díky čemuž odbavíme více klientů a jsme tak schopni nabídnout výrazně kratší objednací lhůty. Ty jsou u CT vyšetření standardně 1 týden, v naléhavých případech je pacient vyšetřen v den objednání.

Příprava k vyšetření

Vyšetření bez aplikace kontrastní látky: některá vyšetření jsou prováděna bez aplikace kontrastní látky a není tedy třeba žádná příprava, např. vyšetření páteře, skeletu, vedlejších dutin nosních, HRCT plic. Vyšetření s kontrastní látkou: k vyšetření se dostavte nalačno (minimálně 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké nebo tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává. V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem svého ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště. Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal(a) alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie). Dále sdělte personálu CT pracoviště, zda trpíte poruchou funkce ledvin, bronchiálním (průduškovým) astmatem či zeleným očním zákalem.

Průběh vyšetření

Vyšetření je neinvazivní, v některých případech jej lze provádět bez podání kontrastní látky (například vyšetření páteře). Pro většinu CT vyšetření (vyšetření dutiny břišní, hrudníku, krku a mozku) je nutná nitrožilní aplikace kontrastní látky, která vyžaduje přípravu pacienta na vyšetření. Pacient přichází nalačno, s protialergickou přípravou pouze u pacientů alergiků (40 mg Prednisonu 12-18 hodin před vyšetřením a 20 mg Prednisonu 6-9 hodin před vyšetřením). Protialergickou přípravu zajistí lékař indikující vyšetření. O podání kontrastní látky rozhoduje lékař CT pracoviště. V případě nutnosti podání kontrastní látky je zajištěn nitrožilní přístup zpravidla na paži (obdobný vpich jako při odběru krve). Během a bezprostředně po nitrožilním podání se u Vás mohou vyskytnout průvodní jevy kontrastní látky, zejména pocit „tepla po těle“, ojediněle se může dostavit nevolnost či bušení srdce. Tyto pocity za krátkou dobu odezní. U některých typů vyšetření dutiny břišní je nutné perorální podání kontrastní látky (je podána pacientovi k vypití těsně před vyšetřením).

Rizika a možné komplikace výkonu

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergické reakce, ke kterým může dojít, přestože jste se s nimi ještě nesetkal(a) a byl(a) jste již jodovou kontrastní látkou vyšetřován(a). Na našem pracovišti jsou standardně podávány moderní tzv. neionické kontrastní látky, u nichž k závažnějším komplikacím dochází výjimečně. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven. Po celou dobu vyšetření je na pracovišti přítomen zkušený anesteziolog. Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.

Přístrojové vybavení

64-řadý CT přístroj Siemens SOMATOM DEFINITION AS se špičkovým softwarovým vybavením umožňujícím kvalitní 3D rekonstrukce cévního systému všech oddílů těla včetně koronárních tepen a CT virtuální kolonoskopii.

Oddělení provozuje spol. MEDICON Services s.r.o.

Pracoviště CT provozujeme na těchto poliklinikách

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh
info

Poliklinika Zelený pruh je od 16.9. do 19.9. zavřená

Description