Zdravotní péče o nemocné v jejich domácím prostředí

Poskytujeme odbornou zdravotnickou péči, která je určena pro pacienty všech věkových kategorií a může být poskytována denně včetně víkendů. Péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál se vstřícným a laskavým přístupem.

Rozsah poskytované péče

V rámci zdravotní péče provozujeme pracoviště domácí zdravotní péče Home Care. Služba je založená na péči o vaše blízké v domácím prostředí, ve kterém se cítí vždy mnohem lépe a jistěji a napomáhá jim významně podpořit psychiku. Pro ty, kteří potřebují již intenzivnější dohled a péči, provozujeme pracoviště následné péče.

Rozsah služeb je velmi komplexní, proto se jim věnujeme více na webu www.nasledna-pece.cz

Mohlo by vás zajímat

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh