address

Poliklinika Holešovice

přízemí budovy

Metro C stanice Nádraží Holešovice

Provozní doba infuzní terapie

Pondělí
Pondělí

06:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Úterý
Úterý

06:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Středa
Středa

06:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Čtvrtek
Čtvrtek

06:30 - 12:00

12:30 - 18:00 (dle domluvy a objednání)

Pátek
Pátek

06:30 - 11:30

Infuzní terapie (léčba)

Infuzní terapie je léčba, kdy pacientovi podáváme nitrožilně různé infuzní roztoky pro to, abychom docílili uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta. Používané roztoky obsahují potřebné aktivní léčiva.

Poskytovaná péče

Na základě nálezu ošetřujícího lékaře zajistíme aplikaci těchto typů infuzí:

 • analgetické (proti bolesti), např. u bolestí páteře, kloubů atd.
 • vazodilatační (rozšíření cév), např. u ischemické choroby dolních končetin, tinitu, některých očních chorob, atd.
 • aplikace vysokých dávek vitaminu C je určena k podpůrné léčbě např. opakujících se infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů atd.
 • bronchodilatační (rozšíření průdušek), u onemocnění průdušek a plic
 • další infuze dle doporučení ošetřujícího lékaře (s výjimkou léčiv s rizikem komplikací)
 • s možností sledování TV v průběhu infuze
 • doba podání infuze je asi 60 minut.

Objednání a další informace

 • Pro aplikaci léčby infuzní terapie je nutné se předem objednat; v případě akutní jednorázové aplikace je to možné i bez objednání - dle telefonické dohody s personálem.
 • Infuze podáváme v indikovaných případech též pacientům odeslaným s doporučením z jiných zdravotnických zařízení. V takovém případě je nutná žádanka („Poukaz k vyšetření“) s doporučením od odesílajícího lékaře.
 • Většina infuzní terapie (výkony, infuzní roztoky a sety) je plně hrazena ze zdravotního pojištění, doplácí se za léčiva, která nejsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazena.
 • Po ukončení série infuzní terapie obdrží pacient od dozorujícího interního lékaře zprávu o celkovém průběhu léčby pro odesílajícího lékaře.
Na nadstandardní režijní náklady, které nejsou zahrnuty do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, se za každé podání infuze doplácí příspěvek 70 Kč/den (jde o přímou platbu pacienta, nikoli o platbu za samotnou zdravotní péči).

infuzní terapii poskytujeme v těchto poliklinikách

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh