address

Poliklinika Budějovická

Žlutá budova, vchod č. 6, suterén

Metro C stanice Budějovická

Provozní hodiny magnetické rezonance

Pondělí
Pondělí

07:00 - 19:00

Úterý
Úterý

07:00 - 19:00

Středa
Středa

07:00 - 19:00

Čtvrtek
Čtvrtek

07:00 - 19:00

Pátek
Pátek

07:00 - 19:00

Sobota
Sobota

zajišťujeme víkendový provoz dle objednaných pacientů

Neděle
Neděle

zajišťujeme víkendový provoz dle objednaných pacientů

Objednejte se

Křestní jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
Email

MR (magnetická rezonance)

Magnetická rezonance (MR) je moderní vyšetření, které nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá silného magnetického pole. Díky tomu může bezpečně snímkovat strukturu orgánu do nejmenšího detailu. U lékařů je velmi oblíbená pro svou schopnost nejcitlivějšího zobrazování měkkých tkání - mozku, orgánů, svalů, míchy.
Součástí každého vyšetření je poskytnutí obrazové dokumentace na CD nosiči.

Zajišťujeme tyto typy vyšetření:

  • Vyšetření centrální nervové soustavy (CNS)
  • MR enterografie
  • MR angiografie
  • MR prsů
  • MR vyšetření kloubů a měkkých tkání

MUDr. Hana Jiřičková, vedoucí lékařka RDG a zobrazovacích metod Budějovická

Naše oddělení poskytuje širokou škálu diagnostických vyšetření s použitím nejmodernějších zobrazovacích metod. Kromě standardních metod i CT a MR vyšetření. Pracoviště se řadí mezi nejlépe vybavená zařízení tohoto druhu v Praze.

Jak probíhá vyšetření

Popis metody

Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyznačuje se především dokonalým kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená například nejen vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale hlavně rozlišení normální tkáně od tkáně postižené patologickým procesem. V tomto ohledu má MR mezi všemi zobrazovacími metodami výsadní postavení. Vyšetření magnetickou rezonancí umožňuje zkvalitnit a zrychlit diagnostiku u celé škály potenciálních problémů. Klientům přináší možnost MR vyšetření zvýšení kvality diagnostického nálezu, komfort vyšetření, eliminaci radiační zátěže a v neposlední řadě umožňuje zkrácení vyšetřovací doby. Princip MR je od ostatních zobrazovacích metod odlišný, protože nevyužívá rentgenového záření, ale specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku a jejich reakce v silném magnetickém poli. Nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organismus.

Příprava k vyšetření

U většiny vyšetření není nutná žádná příprava, pouze u enterografie a cholangiopankreatografie – o této přípravě vás bude informovat personál rdg recepce při objednávání se na vyšetření. Před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být pacient nalačno. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření nalačno a s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho podání však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění). Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být na MR vyšetřeni. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit. Pokud jste nositelem aneuryzmatické cévní svorky, cévních stentů, žilních filtrů a kovových cizích těles v mozku, v orbitě je nutné doložit písemné potvrzení o tzv. MR kompatibilitě.

Průběh vyšetření

Většina vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky do žíly. O nutnosti aplikace kontrastní látky rozhoduje lékař MR pracoviště. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. MR nepoužívá kontrastní látky obsahující jód (alternativa CT u pacientů alergických na jodovou kontrastní látku). Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami.

Rizika a možné komplikace výkonu

Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem, implantovaným defibrilátorem (ICD), nebo kochleárním implantátem, poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek.

Přístrojové vybavení

Přístroj Siemens MAGNETOM AVANTO FIT 1.5 T s vynikajícím hardwarovým i softwarovým vybavením umožňujícím široké spektrum vyšetření.

Modernizace CT a MR zařízení byla spolufinancována z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), název projektu: Modernizace zařízení CT a MR

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh