address

Poliklinika Budějovická

Žlutá budova, vchod č. 6, suterén

Metro C stanice Budějovická

Objednat se můžete i prostřednictví emailu, stačí ho poslat na adresu recepce@medicon-rdg.cz
Co potřebujeme upřesnit v emailu:
1) na jaký typ vyšetření se objednáváte:
a) CT (výpočetní tomografie)
b) MR (magnetická rezonance)
c) Sonografie (ultrazvuk)
d) Denzitometrie
2) jakou část těla chcete vyšetřit (například hlava, trup, končetiny...)
3) telefonický kontakt na vás (abychom vám mohli zavolat pro domluvení termínu objednání)

Provozní doba pracoviště RTG

Pondělí
Pondělí

07:00 - 17:00

Úterý
Úterý

07:00 - 17:00

Středa
Středa

07:00 - 17:00

Čtvrtek
Čtvrtek

07:00 - 17:00

Pátek
Pátek

07:00 - 17:00

Typy rentgenového vyšetření

RTG (skiagrafie) je diagnostickou metodou pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání, které mají rozdílnou hodnotu pohlcení procházejícího rentgenového záření. Ze získaného obrazu je možné odhadnout vnitřní stavbu či poranění vyšetřovaného orgánu nebo struktury.
Na našem rentgenovém pracovišti zajišťujeme toto spektrum vyšetření:
  • snímky skeletu (páteř, hrudník, končetiny, lebka), včetně snímkování kloubů
  • snímky plic
  • snímky břicha
Přístrojové vybavení
  • Intuition Arcoma s přímou digitalizací Canon
  • Proteus XR/a s nepřímou digitalizací AGFA

MUDr. Hana Jiřičková, vedoucí lékařka RDG a zobrazovacích metod Budějovická

Naše oddělení poskytuje širokou škálu diagnostických vyšetření s použitím nejmodernějších zobrazovacích metod. Kromě standardních metod i CT a MR vyšetření. Pracoviště se řadí mezi nejlépe vybavená zařízení tohoto druhu v Praze.

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh