address

Poliklinika Budějovická

Žlutá budova, vchod č. 6, suterén

Metro C stanice Budějovická

info

Pracoviště RDG jsou v plném provozu

Objednejte si svůj termín vyšetření bez omezení. Provedli jsme všechna bezpečnostní opatření.

Na objednání po telefonu si prosím připravte žádanku na vyšetření a rodné číslo.

Objednat se můžete i prostřednictví emailu, stačí ho poslat na adresu recepce@medicon-rdg.cz
Co potřebujeme upřesnit v emailu:
1) na jaký typ vyšetření se objednáváte:
a) CT (výpočetní tomografie)
b) MR (magnetická rezonance)
c) Sonografie (ultrazvuk)
d) Denzitometrie
2) jakou část těla chcete vyšetřit (například hlava, trup, končetiny...)
3) telefonický kontakt na vás (abychom vám mohli zavolat pro domluvení termínu objednání)

Provozní doba pracoviště sonografie (ultrazvuk)

Pondělí
Pondělí

07:00 - 17:00

Úterý
Úterý

07:00 - 17:00

Středa
Středa

07:00 - 17:00

Čtvrtek
Čtvrtek

07:00 - 17:00

Pátek
Pátek

07:00 - 17:00

Sonografie (ultrazvuk)

Sonografie neboli ultrazvukové vyšetření je neinvazivní zobrazovací metodou, která k zobrazení orgánů a tkání lidského těla využívá vysokofrekvenčních zvukových vln. Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení.

Jak vyšetření probíhá

  • K vyšetření v oblasti břicha a malé pánve přichází pacient nalačno – to je nezbytné pro omezení limitací ultrazvukového vyšetření daných především přítomností plynného obsahu ve střevech a v žaludku.
  • V akutních případech se vyšetřují i tito pacienti bez přípravy.
  • K vyšetření uropoetického traktu (ledviny, močový měchýř, event. gynekologické orgány) přichází pacient s naplněným močovým měchýřem.
  • Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná.

Pracoviště jsou vybavena moderními přístroji Toshiba Aplio MX

V SONOGRAFII VYŠETŘUJEME

  • Břicho a malá pánev
  • Uropoetický trakt (ledviny, močový měchýř, gynekologické orgány
  • Krk a měkké tkáně
  • Klouby
  • Cévy
  • Sono kyčlí u dětí

MUDr. Hana Jiřičková, vedoucí lékařka RDG a zobrazovacích metod Budějovická

Naše oddělení poskytuje širokou škálu diagnostických vyšetření s použitím nejmodernějších zobrazovacích metod. Kromě standardních metod i CT a MR vyšetření. Pracoviště se řadí mezi nejlépe vybavená zařízení tohoto druhu v Praze.

PRACOVIŠTĚ SONOGRAFIE NAJDETE NA TĚCHTO POLIKLINIKÁCH

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany

Naše polikliniky

Medicon Logo

Poliklinika

Budějovická
Medicon Logo

Poliklinika

Holešovice
Medicon Logo

Poliklinika

Vysočany
Medicon Logo

Poliklinika

Zelený pruh

časová Osa

Otevřena

Poliklinika

Budějovická

2008

Otevřena

3. poliklinika

Vysočanská

2013

Otevřeno

Mamacentrum

Vysočanská

2014

Otevřena

Poliklinika

Budějovická

2008

Otevřena

3. poliklinika

Vysočanská

2013

Otevřeno

Mamacentrum

Vysočanská

2014